Stampbeton

Stampbeton

Stampbeton is ongewapend beton wat toegepast wordt voor bijvoorbeeld funderingen met een lichte belasting of bodemafsluiting. Het beton wordt door aanstampen verdicht. Het is te bestellen in verschillende varianten bijvoorbeeld grind 16-32, fijne grind 8-16 en meer dan 150 kg cement.