CO2 Prestatieladder

CO2 Prestatieladder

Ons beleid met betrekking tot de CO2-uitstoot is onderdeel van het door Breure Grondwerken, Rijplaten en Zandhandel gevoerde milieubeleid. Wij zetten ons in voor het milieuvriendelijk en duurzaam voorbereiden, organiseren en uitvoeren van onze werkzaamheden in de Grond-, Weg- en Waterbouw.

De uitstoot van CO2 heeft een duidelijk negatief effect op het klimaat en daarmee de wereld waarin wij leven. Breure Grondwerken, Rijplaten en Zandhandel zet zich in om de uitstoot van CO2 zowel binnen het bedrijf als bij haar leveranciers te verminderen. Op basis van de uitgevoerde emissie inventarisatie is de CO2-footprint opgesteld. Deze geeft inzicht in de CO2-uitstoot van ons bedrijf. De directie van Breure Grondwerken, Rijplaten en Zandhandel heeft aan de hand van de Carbon footprint een aantal maatregelen vastgesteld die de uitstoot van CO2 zullen beperken.

Documenten

324.1 plan van aanpak CO2 2019

324.1 plan van aanpak CO2 2020

324.1 plan van aanpak CO2 2021

324.1 plan van aanpak CO2 2022

324.1 plan van aanpak CO2 2023

Communicatieplan

CO2 certificaat

CO2 sectorintiatief groen, grond & infra v9

Links

https://www.co2-prestatieladder.nl/deelnemers/Breure_Grondwerken_BV

https://www.milieubarometer.nl/CO2-footprints/co2-footprint/breure-grondwerken-bv-2018-basisjaar/

https://www.milieubarometer.nl/CO2-footprints/co2-footprint/breure-grondwerken-bv-breure-grondwerken-bv-2019-som/

https://www.milieubarometer.nl/CO2-footprints/co2-footprint/breure-grondwerken-bv-breure-grondwerken-bv-2020-som-jaar/

https://www.milieubarometer.nl/CO2-footprints/co2-footprint/breure-grondwerken-bv-breure-grondwerken-bv-2021-jaar/

https://www.milieubarometer.nl/CO2-footprints/co2-footprint/breure-grondwerken-bv-breure-grondwerken-bv-2021-1e-halfjaar/

https://www.milieubarometer.nl/CO2-footprints/co2-footprint/breure-grondwerken-bv-breure-grondwerken-bv-2021-2e-halfjaar/

https://www.milieubarometer.nl/CO2-footprints/co2-footprint/breure-grondwerken-bv-breure-grondwerken-bv-2022-1e-halfjaar/

https://www.milieubarometer.nl/CO2-footprints/co2-footprint/breure-grondwerken-bv-breure-grondwerken-bv-2022-2e-halfjaar/

https://www.milieubarometer.nl/CO2-footprints/co2-footprint/breure-grondwerken-bv-breure-grondwerken-bv-2022-jaar/

https://www.milieubarometer.nl/CO2-footprints/co2-footprint/breure-grondwerken-bv-breure-grondwerken-bv-2023-1e-halfjaar/

www.co2emissiefactoren.nl